Науково-дослідна робота

     Напрямки наукових досліджень кафедри охоплюють:
  • автоматичне балансування обертових тіл (роторів машин, штучних супутників Землі, космічних апаратів) пасивними автобалансирами;
  • складання роторів авіаційних газотурбінних двигунів;
  • вдосконалення, підвищення працездатності і довговічності вузлів, дорожніх, будівельних та сільськогосподарських машин;
  • розвиток теорії деформації дискретних тіл та розробка процесів отримання металевих волокон методом пресування рівновісних гранул.

     За час існування кафедри одержано 70 авторських свідоцтв і патентів, та надруковано більше 320 публікацій наукового і навчально-методичного спрямування.
     В 1991 році Г.Б. Філімоніхіним створена наукова школа з дослідження автоматичного балансування обертових тіл. За час існування школи було захищено 1 докторську і 7 кандидатських дисертацій, 2 докторанти і 1 аспірант працюють над дисертаціями. Загальна кількість наукових робіт з теми досліджень – 215, серед яких 3 монографії, 40 патентів і авторських свідоцтв, 175 статей у фахових виданнях.

Наукова школа з автоматичного балансування обертових тіл.
Зліва направо: к.ф.-м.н. В.В. Пирогов; к.т.н. А.Ю. Невдаха; к.т.н. В.С. Сотніков; асп. Л.С. Олійніченко;
керівник школи, д.т.н. Г.Б. Філімоніхін; к.ф.-м.н. І.І. Філімоніхіна;
к.т.н. В.В. Яцун; к.т.н. О.В. Коваленко; к.ф.-м.н. (докторант) В.В. Гончаров; к.т.н. Ю.А. Невдаха.

© 2023 KNTU