ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

     Кафедра “Деталі машин та прикладна механіка” створена в 1999 р. на базі кафедр “Теорія механізмів і деталі машин” та “Теоретична механіка і опір матеріалів”. Останні беруть початок з 1962 р. з моменту заснування секції загальнотехнічних дисциплін, яку очолив к.т.н., доц. А.Г. Вінницький. В 1964 р. розпочався процес формування нових кафедр.
     Кафедру “Деталі машин” очолив к.т.н., доц. О.Я. Довжук. В 1967 р. кафедра поділена на дві самостійні “Теорія механізмів і машин”, завідувачами якої були к.т.н., доц. М.К. Шибаєв (1967-1971 р.р.), А.Н. Любченко (1971-1979 р.р.), О.О. Матвієнко (1979-1982 р.р.) та “Деталі машин та підйомно-транспортні засоби”, яку очолювали к.т.н., доц О.Я Довжук ( 1967-1975 р.р.), А.Я. Рябков (1975-1980 р.р.), А.А. Взоров (1980-1982 р.р.).
     У 1982 р. створена кафедра “Теорія механізмів і деталі машин”, яку незмінно очолював к.т.н., доц. О.О. Матвієнко (1982-1993 р.р.). У 1993 р. кафедра розформована, а навчальні дисципліни передані на випускаючі кафедри. У 1996 р. кафедра була організована знову, очолив її к.т.н., доц. Ф.Й. Златопольський.
     Завідувачами кафедри “Теоретична механіка” були: О.І. Баулін (1964-1966 р.р.); к.ф.-м.н., доц. Л.В. Зак (1966-1968 р.р.); к.т.н., доц. Л.Д. Тураєв (1968-1969, 1971-1982 р.р.); к.ф.-м.н., доц. В.І. Ярошенко (1969-1971, 1984-1986 р.р.); к.т.н., доц. В.М. Лушніков (1982-1984 р.р.).
     Кафедру “Опір матеріалів” у різні роки очолювали: к.ф.-м.н., доц. М.Г. Тамуров (1964-1965 р.р.); доц. С.В. Орлов (1965-1970 р.р.); к.т.н., доц. Г.Х. Кругленко (1970-1978 р.р.); к.ф.-м.н., доц. Г.П. Хабло (1978-1979 р.р.); к.т.н., доц. А.П. Качанов (1979-1986 р.р.); к.т.н., доц. Г.І. Понікаров (1986-1989 р.р.); к.т.н., доц. О.Б. Чайковський (1989-1990 р.р.).
     У 1990 р. кафедри “Теоретична механіка” і “Опір матеріалів” об’єднані в кафедру “Теоретична механіка та опір матеріалів”. Завідувачами об’єднаної кафедри були: к.ф.-м.н., доц. В.І. Ярошенко (1990-1991 р.р.); к.т.н., доц. В.Я. Чабанний (1991-1995 р.р.); к.т.н., доц. В.М. Лушніков (1995-1997 р.р.). У 1998 р. кафедру “Теоретична механіка та опір матеріалів” приєднали до випускаючої кафедри “Технологія обробки металів тиском”.


    
     З 1999 р. секція “Теоретична механіка та опір матеріалів” увійшла до складу об’єднаної кафедри “Деталі машин та прикладна механіка”, яку очолював к.т.н., проф. Ф.Й. Златопольський.
     З 2017 р. кафедру “Деталі машин та прикладна механіка” очолює д.т.н., проф. Г.Б. Філімоніхін.
     Нинішній науково-викладацький склад кафедри: зав. каф., д.т.н., проф. Г.Б. Філімоніхін, к.т.н., проф. Ф.Й. Златопольський, к.т.н., доц. Ю.А. Невдаха, к.т.н., доц. В.В. Пукалов, к.ф.-м.н., в.о. доц. В.В. Пирогов, к.т.н., в.о. доц. А.Ю. Невдаха, ст. викл. С.О. Довжук, викл. М.В. Гончаренко. Навчально-науковий процес допомагають забезпечити зав. лаб. С.О. Довжук, учбовий майстер І.П. Галаган та інженер Ю.О. Іщенко.

© 2024 KNTU