Дисципліни, методичне забезпечення

     На кафедрі викладаються дисципліни: “Теоретична механіка”, “Теоретична механіка. Спецкурс”, “Інженерна механіка”, “Основи механіки машин і механізмів”, “Прикладна механіка”, “Технічна механіка”, “Механіка матеріалів і конструкцій”, “Опір матеріалів”, “Опір матеріалів. Спецкурс”, ”Теорія механізмів і машин”, ”Деталі машин” – для студентів технічних спеціальностей, що вчаться в КНТУ.
     Кафедрою видані 18 навчальних посібників (7 – з грифом МОН України), 110 методичних вказівок. Створена серія навчальних посібників з грифом МОН України, в яких розроблена методика використання ПЕОМ при виконанні розрахункових завдань та курсових проектів з дисциплін кафедри. Два з них внесені в державний каталог 2003 року “Освітні інновації у вищих навчальних закладах України”, і рекомендовані до застосування у навчальному процесі вченою радою НМЦ ВО МОН України.
     На кафедрі постійно діють студентські науково-дослідні секції, члени яких беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах, де неодноразово виборювали призові місця.
     Методичне забезпечення дисциплін розташоване в системі дистанційної освіти MOODLE
© 2024 KNTU