Пукалов Віктор Вікторович

ПУКАЛОВ Віктор Вікторович – 12.12.1971 р.н.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри деталі машин та прикладної механіки.

Стаж роботи: 22 роки.

Сфера наукових інтересів:
порошкова і волокнова металургія, обробка металів тиском.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Scopus.

Викладає курси:
"Опір матеріалів", "Опір матеріалів. Спецкурс".

Освіта:

1989-1994 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність “Машини і технологія обробки металів тиском”.

Науковий ступінь:

1999 – кандидат технічних наук, спеціальність 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском, Донецький державний технічний університет

Тема дисертаційного дослідження: “Розвиток теорії деформації дискретних тіл і розробка технологічного процесу пресування свинцевих волокон”

Вчені звання:

2003 – доцент кафедри деталей машин та прикладної механіки

Досвід професійної роботи:

1997-2004 рр. – асистент, старший викладач

2004 по теперішній час – доцент

Професійна активність:

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

Відзнаки та нагороди:

Публікації: автор більше 75 наукових та науково-методичних праць, 25 винаходів.

Монографії:

Підручники та навчальні посібники:

1. Деталі машин : курсове проектування : навч. посіб. / Ю. А. Невдаха, В. В. Пирогов, А. Ю. Невдаха, В. В. Пукалов. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2018. - Ч. 1. - 252 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8371

Основні статті:

1. Irina Filimonikhina, Yuriy Nevdakha, Lubov Olijnichenko, Viktor Pukalov, Hanna Chornohlazova. Experimental study of the accuracy of balancing an axial fan by adjusting the masses and by passive auto-balancers // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6, No. 1(102). – рр. 60-69. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184546

2. О.Ф. Сіса, В.В. Пукалов, В.В. Юр’єв. Розмірна обробка електричною дугою бічної поверхні зносостійкого інструменту / Загальнодержавний міжвідомчий наук.-техн. зб. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. вип. 48, ч. І. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 127-134.

3. О.Ф. Сіса, В.В. Пукалов, О.В. Кислюк, магістр. Технологія виготовлення зовнішньої бічної поверхні катків гранулятора / Загальнодержавний міжвідомчий наук.-техн. зб. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч. ІІ. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. С.192-197.

Участь в професійних форумах, конференціях, круглих столах:

1. С.В. Конончук, В.В. Пукалов. Зменшення металоємності виливка на основі дослідження 3D-моделі на міцність в середовищі SOLIDWORKS SIMULATION. / Литво. Металургія. 2019: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 травня 2019 р., м. Запоріжжя.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390-547.

Телефон Viber для дистанційних консультацій зі студентами: (+380)95-880-86-86.

e-mail: Pukalovvictor@gmail.com

© 2023 KNTU