Пирогов Володимир Васильович

ПИРОГОВ Володимир Васильович – 01.12.1980 р.н.

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри деталі машин та прикладної механіки.

Стаж роботи: 16 років.

Сфера наукових інтересів:
динаміка механічних систем з обертовими тілами.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Scopus, ORCID, ResearcherID, ResearchGate

Викладає курси:
"Теоретична механіка", "Технічна механіка", "Основи механіки машин і механізмів", "Прикладна механіка", "Теорія машин і механізмів", "Деталі машин".

Освіта:

1998-2003 – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність “Автомобілі та автомобільне господарство”;

2003-2006 – аспірантура;

2012-2015 – Кіровоградський державний педагогічний університет, спеціальність “Математик”.

Науковий ступінь:

2014 – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.02.01 – теоретична механіка, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

Тема дисертаційного дослідження: “Особливості зрівноваження маятниками обертового несучого тіла в ізольованій системі”

Вчені звання:

Досвід професійної роботи:

2006-2014 рр. – асистент

2014-2015 рр. – старший викладач

2015 по теперішній час – в.о. доцента кафедри деталей машин та прикладної механіки Центральноукраїнського національного технічного університету

Професійна активність:

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2008-2009 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Динаміка обертових тіл з автобалансирами" (номер державної реєстрації № 0108U001326)

2012-2014 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Зрівноваження і віброзахист тіл" (номер державної реєстрації № 0112U001108)

2016-2018 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Динаміка механічних систем, до складу яких входить обертове несуче тіло із приєднаними тілами" (номер державної реєстрації № 0116U001486)

Відзнаки та нагороди:

Публікації: автор більше 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т. ч. 1 монографії, 2 навчальних посібників рекомендованих Вченою радою університету, 12 статей в зарубіжних виданнях з індексом цитування в Scopus, 10 винаходів.

Монографії:

1. Филимонихин Г.Б. Величина и динамика изменения угла нутации вращающегося несущего тела в изолированной системе: Монография / Г.Б. Филимонихин, И.И. Филимонихина, В.В. Пирогов; под общей редакцией Г.Б. Филимонихина. – Кировоград: издатель Лысенко В.Ф., 2015. – 267 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2827

Підручники та навчальні посібники:

1. Філімоніхін, Г. Б. Практикум з теоретичної механіки. Статика. Кінематика : навч. посіб. / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Пирогов. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 64 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3139

2. Філімоніхін, Г. Б. Практикум з теоретичної механіки. Динаміка : навч. посіб. / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Пирогов. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - 104 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8169

3. Пирогов В.В. Теорія механізмів і машин. Частина І: навч. посібник / В. В. Пирогов, Г. Б. Філімоніхін, Ю. А. Невдаха. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 88 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7290

4. Пирогов, В. В. Практикум з технічної механіки. Теоретична механіка : навч. посіб. / В. В. Пирогов. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 68 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8170

5. Деталі машин : курсове проектування : навч. посіб. / Ю. А. Невдаха, В. В. Пирогов, А. Ю. Невдаха, В. В. Пукалов. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2018. - Ч. 1. - 252 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8371

Основні статті:

1. Irina Filimonikhina, Viktor Deikun, Iryna Ienina, Mareks Mezitis, Vladimir Pirogov, Guntis Strautmanis, Sergij Yakimenko. Indentifying the conditions for the occurrence of static self-balancing for an assymetric rotor on two isotropic elastic supports // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 2, No. 7(104). – рр. 59-66. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.200428

2. Gennadiy Filimonikhin, Irina Filimonikhina, Vladimir Pirogov, Serhii Rahulin, Mykola Sadovyi, Guntis Strautmanis, Olena Tryfonova, Mykola Yakymenko. Establishing conditions for the occurrence of dynamic auto-balancing in a rotor on two elastic-viscous supports // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 1, No. 7(103). – рр. 50-57. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.192598

3. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Nataliia Podoprygora, Vladimir Pirogov. Studying the excitation of resonance oscillations in a rotor on isotropic supports by a pendulum, a ball, a roller // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6, No. 7(102). – рр. 32-43. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.182995

4. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov. Experimental study into rotational-oscillatory vibrations of a vibration machine platform excited by the ball auto-balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, No. 7(94). – рр. 34-42. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140006

5. Lubov Olijnichenko, Gennadiy Filimonikhin, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov. Patterns in change and balancing of aerodynamic imbalance of the low-pressure axial fan impeller // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 3, No. 7(93). – рр. 71-81. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133105

6. Lubov Olijnichenko, Vasil Hruban, Mihail Lichuk, Vladimir Pirogov. On the limited accuracy of balancing the axial fan impeller by automatic ball balancers // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1, No. 1(91). – рр. 27-35. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123025

7. Valery Goncharov, Kostyantyn Dumenko, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov. Parameter optimization of the centrifugal juicer with the ball auto-balancer under the impulse change of an unbalance by 3D modeling // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, No. 7(87). – рр. 50-58. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.102241

8. Gennadiy Filimonikhin, Irina Filimonikhina, Kostyantyn Dumenko, Vladimir Pirogov. Methods of balancing of an axisymmetric flexible rotor by passive auto-balancers // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, No. 7(87). – рр. 22-27. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061. 2017.101832

9. Valery Goncharov, Gennadiy Filimonikhin, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov. An increase of the balancing capacity of ball or roller-type auto-balancers with reduction of time of achieving auto-balancing // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1, No. 7(85). – pp. 15-24. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.92834

10. Vladimir Pirogov. Investigation of the process of stabilization of the rotational axis of the lifting body by the pendulum autobalancer / Pirogov Vladimir // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 2, No. 7(80). – pp. 49-63. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.63955

11. Vladimir Pirogov. Stability investigation of the steady motions of an isolated system, carrying out plane motion / Pirogov Vladimir // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Vol. 5, No. 7(77). – pp. 9-20. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.49269

12. Filimonikhin G.B. Stability of Steady-State Motion of an Isolated System Consisting of a Rotating Body and Two Pendulums / G.B. Filimonikhin, I.I. Filimonikhina, V.V. Pirogov // International Applied Mechanics, July 2014, Volume 50, Issue 4, pp 459-469. DOI10.1007/s10778-014-0651-9

13. Пирогов В.В. Перспективи розвитку сонячної енергетики в світі та в Україні / В.В. Пирогов, Д.О. Косатенко, Є.О. Шалова, А.І. Подколзіна // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 12(52). – С. 534-543. – URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/12/125.pdf

Участь в професійних форумах, конференціях, круглих столах:

1. Pirogov V.V. Conditional stability of the rotating isolated mechanical (section mechanics) / V.V. Pirogov // The Third European Conference on Physics and Mathematics. Proceedings of the Conference (September 12, 2015). Austria, Vienna, OR: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna. 2015.

2. Пирогов В.В. Исследование устойчивости основных установившихся движений вращающейся изолированной механической системы совершающей пространственное движение (секція фіз.-мат. науки) / В.В. Пирогов // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8-9 квітня 2016 року). – URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/09april2016/40.pdf

3. Pirogov Vladimir. Investigation of the stability of the steady motions of a rotational mechanical system / Vladimir Pirogov // Technology Transfer: Fundamental Principles and Innovative Technical Solutions. 2017: Proceedings of the 1st Annual Conference (Tallinn, Estonia, 23 November 2017). DOI: http://dx.doi.org/10.21303/ 2585-6847.2017.00487

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390-547.

Телефон Viber для дистанційних консультацій зі студентами: (+380)96-371-32-50.

e-mail: pirogovvv@ukr.net

© 2023 KNTU