Олійніченко Любов Сергіївна

ОЛІЙНІЧЕНКО Любов Сергіївна – 06.03.1988 р.н.

кандидат технічних наук, ст. викладач.

Стаж роботи: 5 років.

Сфера наукових інтересів:
динаміка і міцність машин, автоматичне балансування роторів.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Scopus, ORCID

Викладає курси:
"Теоретична механіка", "Основи механіки машин і механізмів", "Опір матеріалів", "Механіка матеріалів і конструкцій".

Освіта:

2005-2010 – Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність "Технологія відновлення та устаткування підвищення зносостійкості машин і конструкцій";

2010-2015 – Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва".

Науковий ступінь:

2018 – кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.09 – динаміка і міцність

Тема дисертаційного дослідження: "Зменшення вібрацій осьових вентиляторів низького тиску балансуванням звичайної і аеродинамічної незрівноваженостей"

Вчені звання:

Досвід професійної роботи:

2016-2019 рр. – фахівець 1 категорії інженер кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва

2019 по теперішній час – завідуючий навчальних лабораторій кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва

Професійна активність:

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2012-2014 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Зрівноваження і віброзахист тіл" (номер державної реєстрації № 0112U001108)

2016-2018 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Динаміка механічних систем, до складу яких входить обертове несуче тіло із приєднаними тілами" (номер державної реєстрації № 0116U001486)

2017-2021 р.р. – відповідальний виконавець держбюджетної теми № 31Б117 “Конструкція та працездатність високопродуктивних і енергоефективних вібромашин з віброзбудниками у вигляді пасивних автобалансирів”

Відзнаки та нагороди:

Публікації: автор більше 15 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т. ч. 7 статей в зарубіжних виданнях з індексом цитування в Scopus, 2 винаходи.

Підручники та навчальні посібники:

1.

Основні статті:

1. Irina Filimonikhina, Yuriy Nevdakha, Lubov Olijnichenko, Viktor Pukalov, Hanna Chornohlazova. Experimental study of the accuracy of balancing an axial fan by adjusting the masses and by passive auto-balancers // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6, No. 1(102). – рр. 60-69. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184546

2. Lubov Olijnichenko, Gennadiy Filimonikhin, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov. Patterns in change and balancing of aerodynamic imbalance of the low-pressure axial fan impeller // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 3, No. 7(93). – рр. 71-81. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133105

3. Lubov Olijnichenko, Vasil Hruban, Mihail Lichuk, Vladimir Pirogov. On the limited accuracy of balancing the axial fan impeller by automatic ball balancers // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1, No. 1(91). – рр. 27-35. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123025

4. Lubov Olijnichenko, Valery Goncharov, Valerii Sidei, Olga Horpynchenko. Experimental study of the process of the static and dynamic balancing of the axial fan impeller by ball auto-balancers // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 2, No. 1(86). – рр. 42-50. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96374

5. Геннадий Борисович Филимонихин, Любовь Сергеевна Олийниченко. Investigation of the possibility of balancing aerodynamic imbalance of the impeller of the axial fan by correction of masses // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Vol. 5, No. 7(77). – рр. 30-35. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.51195

Участь в професійних форумах, конференціях, круглих столах:

1.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390-547.

Телефон Viber для дистанційних консультацій зі студентами: (+380)66-195-20-19.

e-mail: loga_lubov@ukr.net

© 2021 KNTU