Невдаха Юрій Андрійович

НЕВДАХА Юрій Андрійович – 01.06.1956 р.н.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри деталі машин та прикладної механіки.

Стаж роботи: 42 роки.

Сфера наукових інтересів:
автоматичне балансування роторів, вдосконалення вузлів дорожніх, будівельних та сільськогосподарських машин.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Scopus.

Викладає курси:
"Деталі машин".

Освіта:

1979-1983 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”.

Науковий ступінь:

2004 – кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.02 – машинознавство, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Тема дисертаційного дослідження: “Забезпечення працездатності нечутливих до сил ваги некласичних автобалансирів”

Вчені звання:

2006 – доцент кафедри деталей машин та прикладної механіки

Досвід професійної роботи:

1985-2006 рр. – асистент, старший викладач

2006 по теперішній час – доцент

Професійна активність:

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2008-2009 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Динаміка обертових тіл з автобалансирами" (номер державної реєстрації № 0108U001326)

2012-2014 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Зрівноваження і віброзахист тіл" (номер державної реєстрації № 0112U001108)

2016-2018 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Динаміка механічних систем, до складу яких входить обертове несуче тіло із приєднаними тілами" (номер державної реєстрації № 0116U001486)

Відзнаки та нагороди:

Публікації: автор більше 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т. ч. 1 навчального посібника рекомендованого Вченою радою університету, 4 статей в зарубіжних виданнях з індексом цитування в Scopus, більше 15 винаходів.

Монографії:

Підручники та навчальні посібники:

1. Деталі машин : курсове проектування : навч. посіб. / Ю. А. Невдаха, В. В. Пирогов, А. Ю. Невдаха, В. В. Пукалов. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2018. - Ч. 1. - 252 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8371

Основні статті:

1. Irina Filimonikhina, Yuriy Nevdakha, Lubov Olijnichenko, Viktor Pukalov, Hanna Chornohlazova. Experimental study of the accuracy of balancing an axial fan by adjusting the masses and by passive auto-balancers // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6, No. 1(102). – рр. 60-69. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184546

2. Irina Filimonikhina, Vasiliy Gutsul, Kostyantyn Dumenko, Yuriy Nevdakha. Search for the conditions for the occurrence of auto-balancing in the framework of a planar model of the rotor mounted on anisotropic viscous-elastic supports // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 6, No. 7(90). – рр. 26-33. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.116855

3. Valery Goncharov, Andrey Nevdakha, Yuriy Nevdakha, Vasiliy Gutsul. Research of stability and transition processes of the flexible double-support rotor with auto-balancers near support // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, No. 7(84). – рр. 22-27. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.85461

Участь в професійних форумах, конференціях, круглих столах:

1.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390-547.

Телефон Viber для дистанційних консультацій зі студентами: (+380)66-524-97-90.

e-mail: kntudmpmnjua@ukr.net

© 2023 KNTU