Невдаха Юрій Андрійович

НЕВДАХА Юрій Андрійович – 01.06.1956 р.н.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри деталі машин та прикладної механіки.

Стаж роботи: 42 роки.

Сфера наукових інтересів:
автоматичне балансування роторів, вдосконалення вузлів дорожніх, будівельних та сільськогосподарських машин.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Scopus.

Викладає курси:
"Деталі машин".

Освіта:

1979-1983 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”.

Науковий ступінь:

2004 – кандидат технічних наук, спеціальність 05.02.02 – машинознавство, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Тема дисертаційного дослідження: “Забезпечення працездатності нечутливих до сил ваги некласичних автобалансирів”

Вчені звання:

2006 – доцент кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів

Досвід професійної роботи:

1985-2004 рр. – асистент, старший викладач

2004 по теперішній час – доцент

Професійна активність:

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2008-2009 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Динаміка обертових тіл з автобалансирами" (номер державної реєстрації № 0108U001326)

2012-2014 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Зрівноваження і віброзахист тіл" (номер державної реєстрації № 0112U001108)

2016-2018 р.р. – співвиконавець дербюджетної теми "Динаміка механічних систем, до складу яких входить обертове несуче тіло із приєднаними тілами" (номер державної реєстрації № 0116U001486)

Відзнаки та нагороди:

Публікації: автор більше 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т. ч. 1 навчального посібника рекомендованого Вченою радою університету, 4 статей в зарубіжних виданнях з індексом цитування в Scopus, більше 15 винаходів.

Монографії:

Підручники та навчальні посібники:

1. Деталі машин : курсове проектування : навч. посіб. / Ю. А. Невдаха, В. В. Пирогов, А. Ю. Невдаха, В. В. Пукалов. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2018. - Ч. 1. - 252 с. - ISBN 978-617-7197-70-5

Основні статті:

1. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov. Experimental study into rotational-oscillatory vibrations of a vibration machine platform excited by the ball auto-balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, No. 7(94). – рр. 34-42. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140006

2. Lubov Olijnichenko, Gennadiy Filimonikhin, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov. Patterns in change and balancing of aerodynamic imbalance of the low-pressure axial fan impeller // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 3, No. 7(93). – рр. 71-81. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133105

3. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Kostyantyn Dumenko, Andrey Nevdakha. Search for the dual­frequency motion modes of a dual­mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of passive auto­balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1, No. 7(91). – рр. 47-54. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121737

4. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Kostyantyn Dumenko, Andrey Nevdakha. Search for two-frequency motion modes of single-mass vibratory machine with vibration exciter in the form of passive auto-balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 6, No. 7(90). – рр. 58-66. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.117683

Участь в професійних форумах, конференціях, круглих столах:

1.

2.

3.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390-547.

e-mail: kntudmpmnjua@ukr.net

© 2019 KNTU