Філімоніхін Геннадій Борисович

ФІЛІМОНІХІН Геннадій Борисович – 24.09.1964 р.н.

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри деталі машин та прикладної механіки, академік Академії наук вищої школи України, відмінник освіти України.

Стаж роботи: 32 роки.

Сфера наукових інтересів:
динаміка і міцність машин, динаміка механічних систем з обертовими тілами, автоматичне балансування роторів.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Scopus, ORCID, ResearcherID, ResearchGate

Викладає курси:
"Теоретична механіка", "Теоретична механіка. Спецкурс", "Основи механіки машин і механізмів".

Освіта:

1982-1987 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність “Механіка”;

1988-1991 – аспірантура.

Науковий ступінь:

1991 – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.02.01 – теоретична механіка, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

Тема дисертаційного дослідження: “Динамика и устойчивость маятниковых автобалансиров со связями, наложенными на движения маятников”

2005 – доктор технічних наук, спеціальність 05.02.09 - динаміка та міцність машин, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Тема дисертаційного дослідження: “Зрівноваження і віброзахист роторів пасивними автобалансирами”

Вчені звання:

1995 – доцент кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів

2006 – професор кафедри деталей машин та прикладної механіки

Досвід професійної роботи:

1989-1995 рр. – асистент, старший викладач

1995-2006 рр. – доцент

2006-2017 рр. – професор

2017 по теперішній час – завідувач кафедри деталей машин та прикладної механіки Центральноукраїнського національного технічного університету

Професійна активність:

Експерт секції 10 за фаховим напрямом «Механіка» Наукової ради МОН України (4 каденції поспіль)

Член спеціалізованої вченої ради Д 23.073.01 при Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький) Міністерства освіти і науки України

Член спеціалізованої вченої ради К 08.080.08 при Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) Міністерства освіти і науки України

Підготував 7 кандидатів наук: у 2002 р. за спеціальністю 05.02.09 - динаміка та міцність машин (Сотніков Валентин Семенович); у 2003 р. за спеціальністю 05.02.02 - машинознавство (Невдаха Юрій Андрійович); у 2010 р. за спеціальністю 05.02.02 - машинознавство (Яцун Володимир Володимирович); у 2011 р. за спеціальністю 05.02.09 - динаміка та міцність машин (Коваленко Олександр Володимирович); у 2013 р. за спеціальністю 05.02.08 - технологія машинобудування (Невдаха Андрій Юрійович); у 2014 р. за спеціальністю 01.02.01 - теоретична механіка (Пирогов Володимир Васильович); у 2018 р. за спеціальністю 05.02.09 - динаміка та міцність машин (Олійніченко Любов Сергіївна).

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2005-2006 р.р. – науковий керівник дербюджетної теми "Зрівноваження обертових тіл пасивними автобалансирами" (номер державної реєстрації № 0105U001506)

2008-2009 р.р. – науковий керівник дербюджетної теми "Динаміка обертових тіл з автобалансирами" (номер державної реєстрації № 0108U001326)

2012-2014 р.р. – науковий керівник дербюджетної теми "Зрівноваження і віброзахист тіл" (номер державної реєстрації № 0112U001108)

2016-2018 р.р. – науковий керівник дербюджетної теми "Динаміка механічних систем, до складу яких входить обертове несуче тіло із приєднаними тілами" (номер державної реєстрації № 0116U001486)

Відзнаки та нагороди:

Премія НАН України для молодих вчених у галузі механіки (1997 р.).

Нагрудний знак МОН України "За наукові досягнення" (2006 р.).

Публікації: автор більше 270 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т. ч. 3 монографії, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, 8 навчальних посібників рекомендованих Вченою радою університету, 27 статей в зарубіжних виданнях з індексом цитування в Scopus, більше 30 винаходів.

Монографії:

1. Філімоніхін Г.Б. Зрівноваження і віброзахист роторів автобалансирами з твердими коригувальними вантажами: Монографія. - Кіровоград: КНТУ, 2004. - 352 с.

2. Кравченко И.Ф. Сборка роторов ГТД барабанно-дискового типа: типовые процессы, алгоритмы расчетов: Монография / И.Ф. Кравченко, Э.В. Кондратюк, В.А. Титов, Г.Б. Филимонихин, Г.И. Пейчев, А.Я. Качан. – Киев: КВИЦ, 2011. – 197 с.

3. Филимонихин Г.Б. Величина и динамика изменения угла нутации вращающегося несущего тела в изолированной системе: Монография / Г.Б. Филимонихин, И.И. Филимонихина, В.В. Пирогов; под общей редакцией Г.Б. Филимонихина. – Кировоград: издатель Лысенко В.Ф., 2015. – 267 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2827

Підручники та навчальні посібники:

1. Філімоніхін Г.Б. Опір матеріалів. Розв'язання задач з допомогою ПЕОМ [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.Б. Філімоніхін, О.Б. Чайковський; Кіровоградський держ. технічний ун-т. - Кіровоград : ПП "КОД", 2002. - 208 с.: іл. - Бібліогр.: с. 204-205. - ISBN 966-7531-25-2

2. Златопольський Ф.Й. Розрахунок важільних і кулачкових механізмів з допомогою ПЕОМ [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Ф.Й. Златопольський, Г.Б. Філімоніхін, В.В. Коваленко, О.Б. Чайковський; Кіровоградський держ. технічний ун-т. - 2.вид., перероб.і доп. - Кіровоград : ПП "КОД", 2003. - 149 с.: рис. - Бібліогр.: с. 145. - ISBN 966-7531-33-3 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5722

3. Філімоніхін Г.Б. Теоретична механіка. Статика. Кінематика: Навч. посібник. - Кіровоград: КНТУ, 2014. – 176 с.

4. Філімоніхін Г.Б. Теоретична механіка. Динаміка: Навч. посібник. - Кіровоград: КНТУ, 2014. – 170 с.

5. Філімоніхін, Г. Б. Практикум з теоретичної механіки. Статика. Кінематика : навч. посіб. / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Пирогов. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 64 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3139

6. Філімоніхін, Г. Б. Практикум з теоретичної механіки. Динаміка : навч. посіб. / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Пирогов. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - 104 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8169

7. Пирогов В.В. Теорія механізмів і машин. Частина І: навч. посібник / В. В. Пирогов, Г. Б. Філімоніхін, Ю. А. Невдаха. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 88 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7290

Основні статті:

1. Gennadiy Filimonikhin, Irina Filimonikhina, Vladimir Pirogov, Serhii Rahulin, Mykola Sadovyi, Guntis Strautmanis, Olena Tryfonova, Mykola Yakymenko. Establishing conditions for the occurrence of dynamic auto-balancing in a rotor on two elastic-viscous supports // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 1, No. 7(103). – рр. 50-57. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.192598

2. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Nataliia Podoprygora, Vladimir Pirogov. Studying the excitation of resonance oscillations in a rotor on isotropic supports by a pendulum, a ball, a roller // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6, No. 7(102). – рр. 32-43. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.182995

3. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov. Experimental study into rotational-oscillatory vibrations of a vibration machine platform excited by the ball auto-balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, No. 7(94). – рр. 34-42. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140006

4. Lubov Olijnichenko, Gennadiy Filimonikhin, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov. Patterns in change and balancing of aerodynamic imbalance of the low-pressure axial fan impeller // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 3, No. 7(93). – рр. 71-81. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133105

5. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Kostyantyn Dumenko, Andrey Nevdakha. Search for the dual­frequency motion modes of a dual­mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of passive auto­balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1, No. 7(91). – рр. 47-54. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121737

6. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Kostyantyn Dumenko, Andrey Nevdakha. Search for two-frequency motion modes of single-mass vibratory machine with vibration exciter in the form of passive auto-balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 6, No. 7(90). – рр. 58-66. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.117683

7. Valery Goncharov, Gennadiy Filimonikhin, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov. An increase of the balancing capacity of ball or roller-type auto-balancers with reduction of time of achieving auto-balancing // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1, No. 7(85). – рр. 15-24. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.92834

8. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Kostyantyn Dumenko, Andrey Nevdakha. Experimental research of rectilinear translational vibrations of a screen box excited by a ball balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, No. 1(87). – рр. 23-29. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.101798

9. Volodymyr Yatsun, Gennadiy Filimonikhin, Kostyantyn Dumenko, Andrey Nevdakha. Equations of motion of vibration machines with a translational motion of platforms and a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, No. 1(89). – рр. 19-25. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111216

10. Gennadiy Filimonikhin, Irina Filimonikhina, Mykola Yakymenko, Sergij Yakimenko. Application of the empirical criterion for the occurrence of auto-balancing for axisymmetric rotor on two isotropic elastic supports // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 2, No. 7(86). – рр. 51-58. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96622

11. Gennadiy Filimonikhin, Irina Filimonikhina, Kostyantyn Dumenko, Vladimir Pirogov. Methods of balancing of an axisymmetric flexible rotor by passive auto-balancers // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, No. 7(87). – рр. 22-27. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.101832

12. Gennadiy Filimonikhin, Volodymyr Yatsun. Investigation of the process of excitation of dual-frequency vibrations by ball auto-balancer of GIL 42 screen // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 1, No. 7(79). – рр. 17-23. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59881

Участь в професійних форумах, конференціях, круглих столах:

1. Г.Б. Філімоніхін, В.В. Яцун «Способи збудження двочастотних вібрацій пасивними автобалансирами» // 13-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Матеріали симпозіуму. Львів, 18-19 травня 2017 р. – с. 80-82.

2. Г.Б. Філімоніхін, В.В. Яцун. «Идентификация закона колебаний короба грохота, возбужденных пассивным авто балансиром» // XII Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2017 ”. Чернігів, 26-29 червня 2017 р. – с. 154-157.

3. В.В. Гончаров, Г.Б. Філімоніхін. «Оптимізація 3D-моделюванням параметрів відцентрової сокодавки з кульовим авто балансиром при імпульсній зміні незрівноваженості її сита» // XII Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2017 ”. Чернігів, 26-29 червня 2017 р. – с. 188-192.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390-547.

Телефон Viber для дистанційних консультацій зі студентами: (+380)67-520-57-42.

Науковий сайт: http://filimonikhin.narod.ru

e-mail: filimonikhin@ukr.net

© 2022 KNTU