Довжук Сергій Олександрович

ДОВЖУК Сергій Олександрович – 23.07.1958 р.н.

ст. викладач, зав. лаб.

Стаж роботи: 25 років.

Сфера наукових інтересів:
підвищення міцності і довговічності вузлів дорожніх, будівельних та сільськогосподарських машин.

Профіль в науковометричних базах даних:

Викладає курси:
"Деталі машин".

Освіта:

1976-1981 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність “Сільськогосподарські машини”

Досвід професійної роботи:

1995 р. по теперішній час – викладач, старший викладач

Публікації: автор 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т. ч. 1 монографії, 4 винаходів.

Монографії:

1. Ляшенко Б.А., Каплун П.В., Златопольський Ф.Й., Довжук С.А, Солових Е.К. Поверхностное упрочнение зубчатых колес: Монография – Кировоград: «КОД», 2015г. – 184с. ISBN 978-617-653-007-7

Підручники та навчальні посібники:

1.

Основні статті:

1. Агєєв М.С., Довжук С.О., Ніколайчук Н.Я., Хрипко Т.Е. «Вплив конструктивних параметрів обладнання для електродугового напилення на фактори процесу напилення та властивості покриттів» // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ. - Вип. 1 (32)., 2019. с. 114-122.

2. Агеев М.С. Оценка влияния параметров процесса газотермического напыления покрытий наих свойства путем использования методов математического планирования / М.С. Агеев, Т.В. Вигерина, С.А. Довжук // Весник Полотцкого государственного университета. Серия В, Белорусь, 2017.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390-547.

Телефон Viber для дистанційних консультацій зі студентами: (+380)95-779-77-11.

e-mail: kntudmpmzfj@ukr.net

© 2021 KNTU