МІСЦЕ КАФЕДРИ В ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ

    

Увага, карантин!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020 року режим карантину у Центральноукраїнському національному технічному університеті продовжено до 22 червня 2020 року, проте можливе послаблення протиепідемічних заходів. Навчальний процес в університеті, як і раніше, здійснюватиметься в дистанційному форматі.

Продовження карантину в ЦНТУ пов’язано з продовженням карантину та запровадженням режиму надзвичайної ситуації на всій території України (які, в свою чергу, запроваджені рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайної ситуації від 25.03.2020 № 12702/2/1-20 з метою посилення боротьби з поширенням інфекції коронавірусу COVID-19).

Додаткові консультації з відповідних дисциплін (теоретична механіка, опір матеріалів, механіка матеріалів і конструкцій, технічна механіка, теорія машин і механізмів, деталі машин) надають викладачі кафедри. Контактну інформацію з викладачами кафедри можна знайти на сторінці Склад кафедри.

Персонал кафедри наполегливо радить усім застерегтися від участі у будь-яких масових заходах, не нехтувати заходами гігієни і максимально зменшити кількість соціальних контактів на період карантину.


Кафедра деталей машин та прикладної механіки викладає студентам технічних спеціальностей загальнонаукові і загальноінженерні механічні дисципліни. Кожен вид руху матерії вивчає відповідна наука.
     Механічний рух - це найпростішій рух матерії у просторі і часі, що зводиться до зміни з часом форми тіл (деформацій) і їх взаємного розташування.
     Механіка – це наука, що вивчає механічний рух матерії.
     Тому в розрахунках машин, механізмів, споруд, будинків, транспортних засобів тощо панують методи механіки.
     Теоретична механіка вивчає рух матеріальніх тіл як абсолютно твердих, недеформовних.  Вона викладається кафедрою у вигляді: загальнонаукової дисципліни "Теоретична механіка" чи "Основи механіки машин і механізмів"; загальнонаукової спеціальної дисципліни "Теоретична механіка. Спецкурс"; загальноінженерної дисципліни "Теорія механізмів і машин".     

Вид руху матерії

Наука, що його вивчає

1

Механічний

Механіка

2

Фізичний

Фізика

3

Хімічний

Хімія

4

Біологічний

Біологія

5

Суспільний

Філософія

      Механіка деформовного твердого тіла викладається кафедрою в вигляді: загальноінженерної дисципліни "Опір матеріалів" чи "Основи механіки матеріалів і конструкцій"; загальноінженерного спецкурсу "Опір матеріалів. Спецкурс".  У цих дисциплінах тіла розглядаються як деформовні.  Елементи машин, механізмів, споруд тощо розраховуються на міцність, жорсткість, стійкість.

     Сама механіка ділиться на три частини, які вивчають різні види механічного руху.

Вид механічного руху

Частина загальної механіки

1

Рух абсолютно твердих тіл

Теоретична механіка

2

Рух твердих деформовних тіл

Механіка деформовного твердого тіла

3

Рух рідких і газоподібних тіл

Механіка рідини, плазми і газу

     Елементи теоретичної механіки і механіки деформовного твердого тіла викладаються кафедрою в вигляді загальноінженерної дисципліни "Деталі машин".
     Найбільш повно вивчають механічні дисципліни, зокрема на кафедрі ДМ та ПМ студенти, які проходять підготовку за напрямками: 133 – галузеве машинобудування; 131 – прикладна механіка; 274 – автомобільний транспорт; 208 – агроінженерія. Їм читаються окремі курси теоретичної механіки (основ
     механіки машин та механізмів), опору матеріалів (основ механіки матеріалів і конструкцій), теорії механізмів і машин, деталей машин.
     Студенти за напрямком підготовки 192 – будівництво та цивільна інженерія також поглиблено вивчають механічні дисципліни, але ті, що складають основу їх спеціальності.  На кафедрі ДМ та ПМ їм викладають дисципліни: "Теоретична механіка"; "Теоретична механіка. Спецкурс"; "Опір матеріалів"; "Опір матеріалів. Спецкурс".
     Студенти за напрямками підготовки 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, вивчають основні механічні дисципліни у вигляді комплексних дисциплін – "Прикладної механіки" чи "Технічної механіки".  У прикладній механіці у дещо меншому обсязі викладаються всі основні дисципліни механічного напрямку підготовки.  У технічній механіці, на відміну від прикладної, не вивчається теорія механізмів і машин.
© 2020 KNTU