Златопольський Федір Йосипович

ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ Федір Йосипович – 11.07.1942 р.н.

кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Інженерної академії наук України.

Стаж роботи: 53 роки.

Сфера наукових інтересів:
підвищення працездатності та надійності сільськогосподарських машин.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:
"Деталі машин".

Освіта:

1961-1966 – Кіровоградський філіал Харківського політехнічного інституту, спеціальність “Сільськогосподарське машинобудування”;

– аспірантура.

Науковий ступінь:

1989 – кандидат технічних наук, спеціальність – , Український заочний політехнічний інститут

Тема дисертаційного дослідження: “Фрикционные предохранительные муфты с кулачковым устройством”

Вчені звання:

– доцент

– професор

Досвід професійної роботи:

19 рр. – асистент, старший викладач

19 рр. – доцент

рр. – професор

1996-1999 рр. – завідувач кафедри теорії механізмів та деталей машин

1999-2017 рр. – завідувач кафедри деталей машин та прикладної механіки

Професійна активність:

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

р.р. –

Відзнаки та нагороди:

Премія

Публікації: автор більше 130 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т. ч. 1 монографії, 3 навчальних посібників з грифом МОН України, більше 20 винаходів.

Монографії:

1.

Підручники та навчальні посібники:

1. Златопольський Ф.Й. Розрахунок важільних і кулачкових механізмів з допомогою ПЕОМ [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Ф.Й. Златопольський, Г.Б. Філімоніхін, В.В. Коваленко, О.Б. Чайковський; Кіровоградський держ. технічний ун-т. - 2.вид., перероб.і доп. - Кіровоград : ПП "КОД", 2003. - 149 с.: рис. - Бібліогр.: с. 145. - ISBN 966-7531-33-3

2.

3.

Основні статті:

1.

2.

3.

4.

5.

Участь в професійних форумах, конференціях, круглих столах:

1.

2.

3.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390-501.

e-mail: kntudmpmzfj@ukr.net

© 2019 KNTU