Склад кафедри

     ФІЛІМОНІХІН Геннадій Борисович – завідувач кафедри деталі машин та прикладної механіки, д.т.н. (2005), професор, академік Академії наук вищої школи України, відмінник освіти України. Механік.
     У 1987 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Механіка”. У 1991 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему “Динамика и устойчивость маятниковых автобалансиров со связями, наложенными на движения маятников”. У 2005 році в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” захистив докторську дисертацію на тему “Зрівноваження і віброзахист роторів пасивними автобалансирами”. В 1997 році нагороджений премією НАН України для молодих вчених у галузі механіки. В 2006 році відзначений нагрудним знаком МОН України “За наукові досягнення”. З 2017 року очолює кафедру деталей машин та прикладної механіки.
     Сфера наукових інтересів: динаміка і міцність машин, динаміка механічних систем з обертовими тілами, автоматичне балансування роторів.
     Підготував 6 кандидатів наук. Автор 3 монографій, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, понад 230 наукових та науково-методичних праць, 30 винаходів.
     Викладає дисципліни: "Теоретична механіка", "Теоретична механіка. Спецкурс", "Основи механіки машин і механізмів".
     Робочий телефон: 390-501.
     Детальніше...
     Науковий сайт: http://filimonikhin.narod.ru
     Електронна адреса: filimonikhin@ukr.net
     Профіль в: Scopus
     Профіль в: ResearcheridID
     Профіль в: ORCID
     Профіль в: Google Scholar
     ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ Федір Йосипович – к.т.н. (1989), професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Інженерної академії наук України. Інженер-механік.
     У 1966 році з відзнакою закінчив Кіровоградський філіал Харківського політехнічного інституту за спеціальністю “Сільськогосподарське машинобудування”. У 1989 році в Українському заочному політехнічному інституті (м. Харків) захистив кандидатську дисертацію на тему “Фрикционные предохранительные муфты с кулачковым устройством”. Із 1996 року обіймає посаду завідувача кафедри теорії механізмів і деталей машин, а з 1999 по 2017 рік - завідувача об’єднаної кафедри деталей машин та прикладної механіки.
     Сфера наукових інтересів: підвищення працездатності та надійності сільськогосподарських машин.
     Автор 1 монографії, понад 130 наукових та науково-методичних праць, 26 винаходів.
     Викладає дисципліни: деталі машин.
     Робочий телефон: 390-547.
     Детальніше...
     Електронна адреса: kntudmpmzfj@ukr.net
     НЕВДАХА Юрій Андрійович – к.т.н. (2004), доцент. Інженер-механік.
     У 1983 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”. У 2004 році в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” захистив кандидатську дисертацію на тему “Забезпечення працездатності нечутливих до сил ваги некласичних автобалансирів”.
     Сфера наукових інтересів: автоматичне балансування роторів, вдосконалення вузлів дорожніх, будівельних та сільськогосподарських машин. Автор 70 наукових та науково-методичних праць, 13 винаходів.
     Викладає дисципліни: "Деталі машин".
     Робочий телефон: 390-547.
     Детальніше...
     Електронна адреса: kntudmpmnjua@ukr.net
     Профіль в: Scopus
     Профіль в: Google Scholar
     ПУКАЛОВ Віктор Вікторович – к.т.н. (1999), доцент. Інженер-механік.
     У 1994 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Машини і технологія обробки металів тиском”. У 1999 році в Донецькому державному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему “Розвиток теорії деформації дискретних тіл і розробка технологічного процесу пресування свинцевих волокон”.
     Сфера наукових інтересів: порошкова і волокнова металургія, обробка металів тиском. Автор 75 наукових та науково-методичних праць, 25 винаходів.
     Викладає дисципліни: "Опір матеріалів", "Опір матеріалів. Спецкурс".
     Робочий телефон: 390-547.
     Детальніше...
     Електронна адреса: Pukalovvictor@gmail.com
     Профіль в: Google Scholar
     ПИРОГОВ Володимир Васильович – к.ф.-м.н. (2014), в.о. доц. Інженер-механік, математик.
     У 2003 році закінчив з відзнакою магістратуру Кіровоградського державного технічного університету за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”. У 2014 році закінчив Кіровоградський педагогічний університет за спеціальністю “Математика”. У 2014 році в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему “Особливості зрівноваження маятниками обертового несучого тіла в ізольованій системі”.
     Сфера наукових інтересів: динаміка ізольованих обертових механічних систем. Автор 1 монографії, 50 наукових та науково-методичних праць, 5 винаходів.
Викладає дисципліни: "Теоретична механіка", "Технічна механіка", "Прикладна механіка", "Основи механіки машин і механізмів", "Теорія механізмів і машин".
     Робочий телефон: 390-547.
     Детальніше...
     Електронна адреса: pirogovvv@ukr.net
     Профіль в: Scopus
     Профіль в: ResearcheridID
     Профіль в: ORCID
     Профіль в: Google Scholar
     НЕВДАХА Андрій Юрійович – к.т.н. (2013), в.о. доц. Інженер-механік.
     У 2008 році закінчив з відзнакою магістратуру Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю “Системи управління і автоматизація”, а у 2011 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю “Будівельні, дорожні машини та обладнання”. У 2013 році в Національному університеті “Львівська політехніка” захистив кандидатську дисертацію на тему “Технологічне забезпечення якісного складання між опорних роторів барабанно-дискового типу методом двох пробних складань”.
     Сфера наукових інтересів: технології складання роторів. Автор 30 наукових та науково-методичних праць, 5 винаходів.
     Викладає дисципліни: "Теорія механізмів і машин".
     Робочий телефон: 390-547.
     Детальніше...
     Електронна адреса: aunevdaha@ukr.net
     Профіль в: Scopus
     Профіль в: ORCID
     Профіль в: Google Scholar
     ГОНЧАРЕНКО Микола Володимирович – викл. Інженер-механік.
     У 1982 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “ Будівельні та шляхові машини і устаткування”.
     Сфера наукових інтересів: підвищення міцності і довговічності вузлів, дорожніх, будівельних та сільськогосподарських машин. Автор 9 наукових праць, 4 винаходів.
     Викладає дисципліни: "Деталі машин".
     Робочий телефон: 390-547.
     Електронна адреса: kntudmpmgnv@ukr.net
     ДОВЖУК Сергій Олександрович – зав. лабораторіями. Інженер-механік.
     У 1981 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Сільськогосподарські машини”.
     Сфера наукових інтересів: підвищення міцності і довговічності вузлів, дорожніх, будівельних та сільськогосподарських машин.
     Автор 1 монографії, 25 наукових та науково-методичних праць, 4 винаходів.
     Викладає дисципліни: деталі машин.
     Робочий телефон: 390-501.
     ІЩЕНКО Юлія Олександрівна – секретар кафедри. Економіст.
     У 2006 році закінчила магістратуру КНТУ за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці». У 2012 році закінчила аспірантуру в «Академії фінансового управління» при Міністерстві фінансів України за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».
     Автор 10 наукових та науково-методичних праць.
     Робочий телефон: 390-547.
     ГАЛАГАН Іван Петрович – учбовий майстер. Льотчик-інженер.
     У 1971 році закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків.
     Робочий телефон: 390-547.
© 2019 KNTU